NECHTE SI DOPLATIT PŘESTÁVKY V PRÁCI!

Pokud jste na pracovišti nepřetržitě připraveni plnit pracovní úkoly nebo v jeho blízkosti v pohotovostním režimu, možná vám zaměstnavatel dluží na výplatě až 15 hodin měsíčně. To je i více než měsíc za rok. Peníze za přestávky si můžete nechat doplatit, a to až za tři roky zpětně. Může to být víc než 100 000 korun. Ověřte si, zda se vás doplacení týká a uplatněte s námi svůj nárok!

Nároky za neproplacené pauzy mohou přesahovat 100.000 Kč, proplácí se totiž až 3 roky zpětně. Nečekejte, nároky se mohou promlčet! Nároky máte, i když již v pracovním poměru nejste. Výši si můžete spočítat v naší kalkulačce.

Jste nepřetržitě na pracovišti ve střehu, musíte být připraveni každou chvíli reagovat na pracovní povinnosti, jako postarat se o zákazníka, klienta, pacienta, zasáhnout, reagovat na telefonát či mnohé další pracovní záležitosti, a to i během vašich přestávek? Potom vám za takové přestávky náleží odměna.

Vypadá vaše přestávka obdobně? Ověřte si vaše nároky jednoduše, nezávazně a během chvilky zde.

Řekněte o nás svým kolegům/-ním z pracoviště a přihlašte se společně zde. Společná registrace je důležitá pro zvýšení šance na vymožení vašich nároků a pro případné kladné posouzení vašich nároků z naší strany. Kompletně se o to postarají zkušení advokáti z advokátní kanceláře Široký Zrzavecký. V případě kladného vyhodnocení vaší žádosti a řádného dokončení registrace vás budeme moci zařadit do projektu a náklady na právní zastoupení advokátem nese advokátní kancelář. Nemusíte se ale bát, vyrozumíme vás i v případě, že vaše žádost nebude kladně vyhodnocena a doporučíme vám případně i další postup.

Kdy se jedná o placené přestávky?

Nejvyšší soudy v ČR i Soudní dvůr EU aktuálně potvrdily, že vám zaměstnavatel nemůže z pracovní doby odečítat tzv. přestávky v práci, tedy vám náleží služební příjem, plat či mzda, pokud:

Dosažitelnost

Musíte být nepřetržitě na pracovišti nebo v jeho blízkosti k dosažení.

Připravenost

Jste připraveni řešit neodkladné pracovní záležitosti v případě potřeby klientů, zákazníků, kolegů či zaměstnavatele.

Nemožnost čerpat

Přestávky vám jsou sice formálně (byť i interními směrnicemi) plánovány, ale nemůžete je fakticky čerpat:
- kvůli nutnosti nepřetržitého výkonu vaší práce;
- z organizačních a technických důvodů;
- z personálních důvodů: např. podstav na pracovišti, nemožnost vystřídání.

Jak postupovat při uplatnění nároku

Správný postup spočívá ve třech jednoduchých krocích. Za prvé, potřebujete si nezávazně ověřit, zda máte na doplacení přestávek teoreticky nárok. Pokud nárok máte, pak se za druhé můžete u nás přihlásit a důvěrně nám sdělit základní informace o vaší práci, kde vám za přestávky dluží. Za třetí, v případě kladného vyhodnocení vaší žádosti a registrace my pro vás připravíme formální náležitosti nezbytné pro uplatnění nároku. V případě úspěchu peníze doputují na váš účet.

Krok 1

Ověření nároku. Nejprve potřebujete zjistit, zda ve vašem konkrétním případě vzniká nárok na doplacení přestávek. To si můžete ověřit snadno a nezávazně zde.

Krok 2

Registrace. Pokud máte nárok na doplacení přestávek (až za tři roky zpětně), budeme od vás potřebovat jen několik bližších informací o tom, jak to ve vaší práci vypadá a jak své „pauzy“ trávíte. Registrovat se k uplatnění nároku můžete prostřednictvím emailu.  Důležité je úplné vyplnění všech informací, aby mohla být vaše registrace řádně vyhodnocena a dokončena.

Krok 3

Potvrzení. Po vyplnění všech požadovaných informací a následném ukončení registrace vám bude na vaši e-mailovou adresu zaslána potvrzující zpráva o vyhodnocení vašeho nároku. V případě kladného vyhodnocení vašeho nároku z pohledu procesní úspěšnosti vám spolu se zprávou o vyhodnocení registrace zašleme i nezbytnou dokumentaci, která umožní vaše právní zastoupení.  Z důvodu velkého množství registrací prosíme o strpení při vyřizování, proces může trvat i několik týdnů. Následně prosíme o kontrolu námi zaslaných dokumentů, podepsání a zaslání originálů pouze doporučenou poštou zpět na následující adresu – na obálku (uprostřed), prosím, uveďte poznámku „PLACENÉ PŘESTÁVKY“:

 

 

ŠIROKÝ ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o.
Vodičkova 710/31
110 00 Praha 1
Česká republika

O zbytek se postaráme za vás! V případě úspěchu vám budou peníze připsány na váš bankovní účet uvedený při registraci.

Proč s námi?

Profesionální zastoupení

Jsme renomovaná advokátní kancelář, profesionálové a s uplatňováním pracovně-právních nároků máme bohaté zkušenosti. Jednáme též o podpoře se všemi významnými odborovými sdruženími – nejste v tom sami, nebojte se ozvat, jste v právu!

Víc než desetitisícové nároky

Výše nároků se odvíjí individuálně od vašeho platu, mzdy či služebního příjmu a bude odpovídat součtu neproplacených hodin výkonu práce během přestávek v posledních třech letech. V každém případě se bude jednat minimálně o desítky tisíc korun českých s připočtením úroků z prodlení.

Náklady hradíme my

Budeme-li vás zastupovat, odměna za právní služby advokáta ve výši 25 % z vymožené částky nám náleží jen v případě úspěchu.. V případě úspěchu vám budou peníze připsány na váš bankovní účet.

Ústavní soud ČR, Nejvyšší správní soud ČR i Soudní dvůr EU dávají českým zaměstnancům za pravdu a potvrzují to, co prosazujeme v našem projektu od samého počátku:

„O skutečnou (neplacenou) přestávku v práci se může jednat pouze tehdy, pokud máte možnost se po celou stanovenou dobu vůbec nezajímat o dění na pracovišti, třeba se i vzdálit a zvolit si způsob odpočinku zcela dle svého uvážení a volby.“


Četnost narušení přestávky není důležitá: „Nejistota, která z této nepředvídatelnosti zásahů plyne, může zaměstnance stavět do stavu trvalé ostražitosti. Spravedlivou odměnu si proto zasluhuje již pouhá připravenost zasáhnout, nikoli zásah samotný.“

 

Aktuality

Duben 2023
Ukončení projektu

 

Projekt PLACENEPRESTAVKY.CZ probíhal v letech 2020-2023. Cílem projektu byla pomoc příslušníkům bezpečnostních sborů při vymáhání jejich neproplacených přestávek v práci. Během fungování projektu se podařilo zásadním způsobem kultivovat pracovně-právní prostředí u bezpečnostních sborů ČR, když velké množství zaměstnavatelů začalo přestávky v práci při nemožnosti jejich čerpání svým zaměstnancům proplácet. Vzhledem k naplnění cíle projektu byl projekt ke konci března 2023 ukončen.

Srpen 2022
Změna způsobu registrace

 

Vážení zájemci od účast v projektu, dovolujeme si Vás informovat, že od 1.8.2022 došlo ke změně v systému registrace do projektu. Nově jsou registrace prováděny již jen pouze prostřednictvím našeho emailu.

Děkujeme za pochopení.

Leden 2022
Další úspěšná žaloba

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy se několik let zbytečně soudně bránil proti zákonným a oprávněným nárokům zaměstnanců na spravedlivou odměnu za řádně odvedenou práci. Nyní jsou však již i české nejvyšší soudy v názoru na tuto problematiku jednotné a pracovník Dopravního podniku se svou žalobou uspěl. Dopravní podnik bude nyní muset všechny přestávky v práci zpětně proplatit. Rozhodnutí Dopravního podniku hl. m. Prahy dokládá, že proplácení přestávek je pro zaměstnavatele nevyhnutelné a i ostatní zaměstnavatelé se již začínají podřizovat ustálené soudní judikatuře mnohdy dobrovolně a pokud nikoliv, spory již trvají výrazně kratší dobu a pro zaměstnance jsou úspěšné.

Říjen 2021
Nové rozhodnutí Ústavního soudu ČR

 

Naše argumenty potvrdil nově znovu i Ústavní soud ČR, podívejte se na celé vyjadření soudu.

Ústavní soud ČR definitivně tímto důležitým rozhodnutím sjednotil rozhodovací praxi všech českých soudů. Říká v něm, že doba, po kterou je zaměstnanec připraven zasáhnout, je pracovní dobou bez ohledu na to, zda k zásahu dojde či nikoli. Prací, která si v těchto případech zasluhuje spravedlivou odměnu, je pouhá připravenost zasáhnout, nikoli zásah samotný. Přidal se tak na stranu Soudního dvora EU, jenž takto rozhoduje již přes dvacet let, stejně jako na stranu Nejvyšší správního soudu ČR, jehož rozhodnutí ve služebních věcech (tzn. ve služebních poměrech policistů, dozorců a hasičů), mluví již roky de facto stejně.

 

Více najdete zde

 

Září 2021
Nové rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci českého hasiče:

 

Ukazuje se a my v projektu Placené přestávky jsme za to velmi rádi, že naše iniciativa má smysl. Vkládáme velké úsilí do toho, abychom naše klienty poučili o správném zákonném postupu a říkáme jim, ať to nevzdávají, i když to nejde zrovna podle plánu. Nejnovější rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci českého hasiče je pro nás jasným signálem, že se odvaha postavit se bezpráví, snaha a neoblomnost nakonec vyplatí.

 

Více najdete v textu zde

 

Duben 2021
Naše reakce k odpovědi Policeního prezidenta na otevřený dopis.

 

Chtěli bychom všem oznámit, že jsme Policejnímu prezidentu zaslali repliku k jeho odpovědi na náš otevřený dopis ve věci proplácení přestávek v práci. V naší replice jsme jej mimo jiné výslovně upozornili na to, že Policejní prezidium svým Metodickým doporučením č. 1/2018 ze dne 2.1.2018 své podřízené (ovšem včetně vedoucích pracovníků jednotlivých oddělení) fakticky navádí k tomu, aby v souvislosti s čerpáním přestávek ve službě porušovali zákon, a to konkrétně pokynem uvedeným v čl. 13 odst. (5) uvedeného doporučení.

 

Celé znění naší reakce najdete zde

 

Duben 2021
Odpověď Policejního prezidenta ČR

 

Chtěli bychom všem oznámit, že jsme již obdrželi odpověď na náš otevřený dopis Policejnímu prezidentovi. Policejní prezident nám dal za pravdu a postavil se za dodržování platného práva, proplácení zákonných přestávek a absolutního NE jakékoli šikaně příslušníků na pracovištích v souvislosti s uplatňováním svých zákonných nároků.

 

Celé znění odpovědi najdete zde

 

Březen 2021
Otevřený dopis Policejnímu prezidentovi ČR

 

V souvislosti s množícími se zprávami z jednotlivých pracovišť o možné šikaně příslušníků v souvislosti s jejich žádostmi o proplacení přestávek, jsme dnes odeslali otevřený dopis Policejnímu prezidentovi ČR s žádostí o okamžitou nápravu a podporu dodržování platného práva. Pevně věříme, že i Policejní prezident chce dodržovat právo a na náš otevřený dopis bude otevřeně a veřejně reagovat.

 

Celé znění dopisu najdete zde

 

Naši partneři

Tyto webové stránky byly vytvořeny toliko za účelem poskytnutí informací ohledně vašich potenciálních nároků. Jejich užitím berete na vědomí a souhlasíte s tím, že informace uvedené na těchto webových stránkách jsou obecného charakteru a byly převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být kdykoli průběžně měněny a aktualizovány. Informace uvedené na těchto webových stránkách nelze považovat za ucelenou právní radu a vyčerpávající rozbor a neměly by být takto užívány. Přečtěte si celé upozornění.