Naše reakce k odpovědi Policejního prezidenta na otevřený dopis.

Chtěli bychom všem oznámit, že jsme Policejnímu prezidentu zaslali repliku k jeho odpovědi na náš otevřený dopis ve věci proplácení přestávek v práci. V naší replice jsme jej mimo jiné výslovně upozornili na to, že Policejní prezidium svým Metodickým doporučením č. 1/2018 ze dne 2.1.2018 své podřízené (ovšem včetně vedoucích pracovníků jednotlivých oddělení) fakticky navádí k tomu, aby v souvislosti s čerpáním přestávek ve službě porušovali zákon, a to konkrétně pokynem uvedeným v čl. 13 odst. (5) uvedeného doporučení, které zde citujeme:

 

„Byla-li doba služby předem rozvržena tak, že byl dán předpoklad čerpání přestávek a k čerpání přestávek nedošlo, protože nebylo možno výkon služby přerušit, jedná se o službu přesčas. Neumožňují-li podmínky výkonu služby, aby příslušníci mohli opustit během přestávky služebnu, musí jim být na tuto dobu nařízena služební pohotovost.“

 

Výše uvedený pokyn Policejního prezidia je napsán takovým způsobem, že ve svém důsledku jeho aplikace v praxi vede až k přímému rozporu s ustanoveními § 54, § 60 a § 62 zákona č. 631/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Pevně věříme, že se Policejní prezident k věci konečně postaví čelem a začne ji důsledně řešit, neboť je již naprosto zřejmé, že dochází k dlouhodobému systémovému porušování českého práva.

 

Náhled originálu naší reakce si můžete zobrazit zde